Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 09:12 TTXVN, Vietnam+
In

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. 

Cụ thể, Bộ Xây dựng thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định để tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định pháp luật. 

Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định của pháp luật. 


(Nguồn: BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định) 

(TTXVN / Vietnam+) 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: